Universal Binary Sensor

FGBS-001 - moduł wejść/wyjść służący do podłączenia lub sterowania innymi urządzeniami, nie współpracującymi z  systemem Fibaro. Moduł ten umożliwia integrację z innymi systemami na przykład z systemem alarmowym. Urządzenie FGBS-001 charakteryzuje się:

  • Możliwością sterowania mikroprocesorowego
  • Kompatybilnościa z czujnikami binarnymi
  • Obsługą do 4 czujek temperatury o symbolu DS-001
  • Zdalnym sterowaniem online
  • Szerokim zakresem napięcia zasilającego

FGBS-001 to moduł elektroniczny, który posiada dwa wejścia bezpotencjałowe, dwa wyjścia bezpotencjałowe oraz 1 wejście cyfrowe (magistrala 1-wire, możliwość podłączenia czujek temperatury DS18B20). Zastosowanie podłączeń jest szerokie i może być w dowolnym celu wykorzystane, umożliwiając przy tym integrację z urządzeniami, które komunikują się poprzez "wejścia/wyjścia". Można podłączyć równolegle 4 czujki Dallas 18B20. Szeroki zakres napięć modułu FGBS-001 (9-30V DC) czyni to urządzenie bardzo wszechstronnym i ułatwia pracę instalatorowi.