Sterowanie ogrzewaniem

Jest to drugi najczęściej wybierany podsystem. Zastosowanie tego modułu wpływa znacznie na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem. Jego zadaniem jest kontrolowanie temperatury w danych pomieszczeniach. Częstym problemem jest utrzymanie takiej samej temperatury w różnych pomieszczeniach. Jeśli salon jest od zachodu, a pokój biurowy od wschodu słońca temperatura w 99% przypadków będzie inna, a ręczna regulacja może nie przynieść oczekiwanego efektu. Moduł sterowania ogrzewaniem zadba o to, aby temperatura była w poszczególnych pomieszczeniach była dopasowana do naszych wymagań. Ten moduł w obecnych czasach jest bardzo istotny. Unia Europejska w 2007 roku przyjęła PLAN Działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2 st. C powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia. Jednym z celów jest ograniczenie zużycia energii o 20%.