Przykład działania w razie pożaru

W sytuacjach krytycznych najważniejszy czynnikiem, bardzo często ratującym nam życie, jest błyskawiczna reakcja na zaistniałe zagrożenie. FIBARO przeciągu kilku sekund rozpozna zagrożenie, poinformuje o niebezpieczeństwie po czym włączy wszystkie procedury alarmowe zapobiegając tragedii.

 

Czujka dymu wysyła sygnał do Centrali FIBARO o zagrożeniu pożarem w Twoim domu.

 

System błyskawicznie podejmuje procedury awaryjne, informując Ciebie o zaistniałym niebezpieczeństwie

 

Zostaje uruchomiony system alarmowy po czym oświetlenie w całym domu konfiguruje się w tryb migania aby zaistniałe zagrożenie było jak najbardziej widoczne dla odpowiednich służb i sąsiadów.

 

W całym budynku system FIBARO zamyka okna, by nie wpuszczać  tlenu. Podnosi rolety i otwiera zamki w drzwiach, by ułatwić ucieczkę domownikom, a także umożliwić strażakom wejście do budynku.

 

Dopływ gazu zostaję zablokowany. Jednocześnie system wentylacyjny został uruchomiony na 100 % mocy, by odessać możliwie dużo tlenu, a także wywiać dym.

 

Termostaty i regulatory klimatyzacji natychmiast odłączają się zapobiegając roznoszeniu się dymu.

 

Ostrzeżenia i instrukcję ewakuacyjne odtwarzane są we wszystkich urządzeniach audio-wideo.

 

Drogę ucieczki kieruję domowników specjalnie skonfigurowane oświetlenie, które prowadzi nas do wyjścia.